On tärkeää, että lasten ja nuorten näkemykset kuuluvat mediassa. Tämä opas antaa näkökulmia ja käytännön vinkkejä lasten ja nuorten haastattelutilanteisiin. Se on tarkoitettu sekä koulujen että toimitusten käyttöön.

Materiaalia varten on haastateltu yli kymmentä asiantuntijaa sekä koulusta että mediasta. Kuulemme käytännön vinkkejä ja kokemuksia hyvistä haastattelutilanteista ja siitä, mitä koulu toivoo medialta ja media koululta.