Uutismedian liiton (entinen Sanomalehtien Liitto) ja sen jäsenlehtien mediakasvatustoiminta tukee lasten, nuorten ja aikuisten kriittistä ja aktiivista mediasuhdetta. Liitto tuottaa materiaaleja journalismikasvatukseen ja kriittisen medialukutaidon tukemiseen. Liiton jäsenlehdet tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Toiminnan painopisteenä on erityisesti journalismikasvatus – avaamme toiminnassamme journalismin pelisääntöjä ja tuomme esiin luotettavan mediasisällön merkitystä.

Lehtiä opetuskäyttöön

Useat uutismediat toimittavat oppilaitoksille verkkolukuoikeuksia tai printtilehtiä opetuskäyttöön. Voit tiedustella niitä suoraan kustakin lehdestä.

Aktiivista mediakasvatusta 1960-luvulta saakka

Uutismedia on tehnyt Suomessa mediakasvatustyötä jo 60-luvulta alkaen – kolmanneksi pisimpään maailmassa. Toiminta alkoi alun perin historianopettajille suunnatusta kurssista, mutta se on laajentunut nyt monenlaiseen yhteistyöhön lehtien ja koulujen välillä. Viime vuosina mediakasvatuksen merkitys on entisestään korostunut ja toimittajat tekevät yhä useammin mediakasvatusta osana työtään.

Koulujen ja uutismedian yhteistä Sanomalehtiviikkoa on vietetty vuodesta 1995 alkaen. Vuonna 2021 teemaviikon nimi muuttuu Uutisten viikoksi. Teemaviikon tärkein asia on ollut alusta saakka uutismediasisältöjen saaminen oppilaiden luettavaksi. Tutustu Uutisten viikkoon täällä.

Mediakasvatustoimintaa rahoitetaan Kopioston keräämillä kopiointikorvauksilla.