Tämän oppaan käytännöllisten harjoitusten avulla voi opetella toimittajan työtä. Materiaalin ydin ovat harjoitukset, joiden avulla voi käydä läpi koko juttuprosessin ideoinnista tiedonhankintaan, jutun rakentamiseen ja faktantarkistukseen. Materiaalia voi hyödyntää sekä osana opetusta että nuorisotyössä.

Valtaosin harjoitukset tehdään pienryhmissä. Paitsi jutun tekemisen taitoa, harjoitukset opettavat myös ryhmässä toimimista ja vahvistavat uskallusta kertoa näkemyksensä ja ottaa kantaa.

Sanomalehtien Liitto on tuottanut materiaalin yhteistyössä Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskuksen Nuorten ääni -toimituksen kanssa. Kaikki harjoitukset ovat Nuoren ääni -toimituksen tekemiä ja ne on testattu myös käytännössä.