Tutustukaa yhdessä erilaisiin sanomalehtiin verkossa ja kokeilkaa lehden tekemistä.

 • Valitse yksi sinua kiinnostava paikkakunta, jossa et ole päässyt vielä käymään. Käy vierailulla valitsemallasi paikkakunnalla paikallisen lehden välityksellä. Tee matkustussuunnitelma lukemasi perusteella.
 • Valitkaa ryhmissä kolme paikallis- tai maakuntalehtiä. Etsikää lehdistä, millaista toimintaa ikäisillenne lapsille on paikkakunnalla tarjolla.
 • Tutki eri alueilla ilmestyviä lehtiä ja tarkastele, millainen sää on eri puolella Suomea. Mistä löysit säätiedot?
 • Millä tavoin lukija voi osallistua lehden tekemiseen? Etsi mahdollisimman monta erilaista osallistumisen muotoa. Ideoi uusia osallistumisen muotoja keskustellen, kirjoittaen tai piirtäen.
 • Valitse yksi aihe, josta sinä olet kiinnostunut. Aihe voi liittyä esimerkiksi harrastukseesi. Tarkkaile viikon ajan muutamasta lehdestä, millaisia juttuja aiheesta lehti julkaisee. Kerro jonkin lehden toimittajalle aiheeseen liittyvä juttuidea.
 • Etsi henkilöjuttuja eri lehdistä. Valitse yksi kiinnostava henkilö ja kirjoita hänelle kirje.
 • Etsi pikku-uutinen, jossa ei ole kuvaa. Pohdi, millainen kuva siihen sopisi. Ota uutiseen sopiva kuva tai tee kuvitus piirtäen.

 Käy vierailulla valitsemallasi paikkakunnalla paikallisen lehden välityksellä.

 • Valitse yksi kiinnostava uutinen ja kokeile twitter-uutisen tekemistä sen pohjalta. Miten kaiken olennaisen saa sanottua 280 merkissä?
 • Selailkaa verkkolehtiä juttuja silmäillen. Poimikaa jutut, jotka kiinnostavat teitä eniten, ja koostakaa niistä luokan oma lehti. Miten tekemänne lehti eroaa nykyisistä sanomalehdistä? Mitä samaa siinä on? Millaisiin osioihin se voitaisiin jakaa? Kenelle lehti olisi suunnattu?
 • Selailkaa lehtiä ja tarkastelkaa, miten teidän oman ikäiset lapset näkyvät lehdissä. Koostakaa jutuista ja kuvista kollaasi.  Täydentäkää sitä sellaisilla näkökulmilla, joiden mielestänne pitäisi vielä päästä esille. Pohtikaa yhdessä, pääsevätkö lapset ja nuoret riittävästi ääneen sanomalehdissä.
 • Tehkää esittelyt siitä, millainen on iltapäivälehti, paikallislehti, kaupunkilehti, maakuntalehti ja valtakunnallinen lehti. Etsikää tietoa lehtityypeistä eri lähteistä ja tutustukaa lisäksi vähintään kahteen verkkolehteen. Esitelkää havaintonne lopuksi koko ryhmälle.
 • Tarkastelkaa, miten Uutisten viikko näkyy eri lehdissä.  Keskustelkaa siitä, mistä ideoista pidätte eniten.