Miten uutisprosessissa huomioidaan eri välineet? Miten twitter-uutinen syntyy? Tutustutaan uutismediaan eri muodoissa ja kanavissa

  • Valitkaa yksi sanomalehti ja yksi päivän iso uutisaihe. Seuratkaa, miten lehti käsittelee aihetta päivän mittaan eri välineissä. Tarkastelkaa ainakin verkkolehteä, lehden sosiaalisen median sivua ja printti- tai näköislehteä. Tehkää aikajana uutisaiheen käsittelystä.
  • Tarkastelkaa joitakin sanomalehtien sosiaalisen median sivuja. Millaisia aiheita lehti nostaa siellä esiin? Miten uutisointi sosiaalisen median sivulla eroaa printti- tai verkkolehden uutisoinnista? Miten lukijoita pyritään osallistamaan? Kokeilkaa twitter-uutisen tekemistä. Miten kaiken olennaisen saa sanottua 140 merkissä?
  • Tutkikaa, millaista mainontaa on näköislehdessä, verkkolehdessä ja lehden sosiaalisen median sivuilla. Valitkaa yksi mainos jokaisesta välineestä ja pohtikaa, mihin se vetoaa ja millä keinoilla. Laatikaa mainoskampanja, joka hyödyntää printti- ja verkkolehteä sekä sosiaalista mediaa.

”Bongatkaa positiivisia uutisia #iloinenuutinen.”

  • Ideoikaa uutisia. Valitkaa ideoista kiinnostavin ja tehkää sille julkaisusuunnitelma sanomalehden eri välineisiin. Huomioikaa ainakin printti- ja verkkolehti sekä jokin sosiaalisen median sovellus.
  • Kommentoikaa teitä kiinnostavia juttuaiheita jonkin lehden sosiaalisen median sivustolla tai verkkolehdessä. Seuratkaa keskustelua.
  • Bongatkaa positiivisia uutisia. Linkatkaa niitä  #iloinenuutinen #uutistenviikko. Haastakaa muitakin luokkia mukaan!
  • Tarkastelkaa, miten Uutisten viikko näkyy eri lehdissä.  Kertokaa #uutistenviikko, mistä ideoista pidätte eniten.
  • Etsikää uutisia, jotka voisivat jäädä tulevaisuuden historiankirjaan. Perustelkaa, mikä tekee uutisesta erityisen tärkeän. Miten tulevaisuuden historiankirjoituksessa käsiteltäisiin tätä asiaa? Laatikaa tulevaisuuden historiankirjan teksti uutiseen liittyen. Jakakaa tekstejä ja uutisia #tulevaisuudenhistoriankirja.