Tutkimus: Korona-aika on lisännyt nuorten uutisnälkää

Nuorten mediankäyttö on selkeästi lisääntynyt korona-aikana. 13–18-vuotiaat nuoret myös seuraavat nyt tavallista aktiivisemmin uutisia. Nuoret toivovat koronauutisilta ennen kaikkea ratkaisuja ja sitä, että nuoret pääsisivät niissä enemmän ääneen. Sanomalehtien Liitto selvitti, miten korona on vaikuttanut …

Suomalaiset arvioivat omat mediataitonsa paremmiksi kuin muiden

Suomalaiset pitävät mediataitoja tärkeinä kansalaistaitoina. Omat mediataidot koetaan hyviksi, mutta muiden taidot arvioidaan selvästi heikommiksi, ilmenee Suomalaisten mediataidot -tutkimuksesta. Tutkimuksen teki IROResearch Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Suomalaisten mediataidot -tutkimuksessa 12 vuotta täyttäneet suomalaiset arvioivat sekä …

Tutkimus: Nuoret haluavat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän

Yläkouluikäiset nuoret tahtovat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän, selviää Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:lta tilaamasta Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin 13–15-vuotiaat nuoret tahtovat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeimpiä vaikuttamisen tapoja. Lähes 90 prosenttia …

Tutkimus: Monipuolinen mediankäyttö vahvistaa nuorten lukutaitoa

Uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys lukutaitoon, selviää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemästä Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimuksesta, joka pohjaa PISA 2015 -tuloksiin. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto. Sanomalehteä aktiivisesti lukevat 15-vuotiaat nuoret menestyivät PISA:n lukutaitokokeessa …