Vårt nya studiematerial, Bekanta dig med det lokala – lärarens idékort, har översatts till svenska och publicerats digitalt på förbundets hemsida. Materialet kan användas i mediepedagogik för både barn och vuxna.

För att kunna göra uppgifterna behöver varje studerande ett eget exemplar av en lokaltidning som utkommer på orten eller dess webbupplaga. Materialet fungerar bäst med en papperstidning. Läraren behöver också en egen tidning.