Materiaalin videoilla journalistit esittävät median toimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Mitä sinä vastaisit?

Oppimateriaali on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kokonaisuuden avulla voi pitää journalismin ideaa ja etiikkaa avaavan oppitunnin.

Info: Näin hyödynnät materiaalia

Missä kulkevat median rajat? on journalismin ideaa ja etiikkaa avaava oppimateriaali, jonka pohjalta yläkoulun tai toisen asteen opettaja voi pitää mediaetiikkaa käsittelevän tunnin. Myös toimittajat voivat hyödyntää materiaalia kouluvierailulla.

Journalistit esittävät videoilla yhdeksän median toimintaan liittyvää eettistä kysymystä. He vastaavat myös itse esittämiinsä kysymyksiin. Tavoitteena on herätellä keskustelua journalismin merkityksestä ja sen etiikasta.

Kaksi ensimmäistä videota pureutuu perusasioihin: mitä journalismi on ja millaisia eettisiä kysymyksiä sen taustalla on. Nämä videot kannattaa katsoa työskentelyn aluksi.

Loput videot avaavat käytännön esimerkkien kautta eettisiä kysymyksiä toimitusten arjessa. Käsiteltävänä on seitsemän erilaista tapausta, jotka avaavat mediaetiikkaa eri näkökulmista. Edetkää näin:

  1. Katsokaa avausvideo, jonka lopussa toimittaja esittää opiskelijoille kysymyksen.
  2. Keskustelkaa pienryhmissä tai koko luokan kanssa siitä, mitä vastaisitte tähän kysymykseen.
  3. Katsokaa lopuksi toimittajan vastaus.

Videot

Perusasiat haltuun, osa 1: Journalismi perustuu faktoihin
Perusasiat haltuun, osa 2: Eettiset kysymykset journalismissa
Tapaus 1: Urheilutoimittajan puolueettomuus
Tapaus 2: Lehtikuvien muokkaaminen
Tapaus 3: Julkkiksen elämästä uutisoiminen
Tapaus 4: Anonyymit haastateltavat aroissa aiheissa
Tapaus 5: Terrorismista uutisoiminen
Tapaus 6: Rikollisen nimen julkaisu
Tapaus 7: Kuka pääsee tiedejutussa ääneen?


Perusasiat haltuun: Journalismi perustuu faktoihin

Perusasiat haltuun: Eettiset kysymykset journalismissa


Tapaus 1: Urheilutoimittajan puolueettomuus

Voiko urheilutoimittaja olla fani? Katso toimittajan vastaus:


Tapaus 2: Lehtikuvien muokkaaminen

Saako kuvia käsitellä ennen kuin ne julkaistaan sanomalehdessä? Katso kuvaajan vastaus:


Tapaus 3: Julkkiksen elämästä uutisoiminen

Saako julkkiksen avioerosta kirjoittaa jutun, jos julkkis ei itse sitä halua? Katso toimittajan vastaus:


Tapaus 4: Anonyymit haastateltavat aroissa aiheissa

Pitäisikö aroistakin aiheista kertoa mediassa omalla nimellä? Katso toimittajan vastaus:


Tapaus 5: Terrorismista uutisoiminen

Pitäisikö median lopettaa terrori-iskuista uutisoiminen? Katso toimittajan vastaus:


Tapaus 6: Rikollisen nimen julkaisu

Pitäisikö näissä tapauksissa rikollisen nimi julkaista? Katso toimittajan vastaus:


Tapaus 7: Kuka pääsee tiedejutussa ääneen?

Tulisiko median antaa tilaa myös rokotteiden vastustajille? Katso toimittajan vastaus:


Tausta: Julkisen sanan neuvosto 50 vuotta

Missä kulkevat median rajat? -oppimateriaali on osa Julkisen sanan neuvoston 50-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden aikana nostetaan journalismin merkitys puheenaiheiksi kouluissa ja järjestetään kouluneuvostoja, joissa nuoret voivat äänestää JSN:n käsittelemistä esimerkkitapauksesta.

Lisää materiaaleja löydät kampanjasivuilta www.vastuullistajournalismia.fi.