Mikä on skuuppi? Miksi lööppi liiottelee? Saako juorun julkaista? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Verkon valtiaat -oppimateriaali.

Verkon valtiaat. Miten iltapäivälehti taipuu median murrokseen? -oppimateriaalin avulla voi perehtyä siihen, millainen on iltapäivälehti ja millaiset ovat sen journalistiset käytännöt.  Oppimateriaali koostuu kuudesta videosta ja jokaiseen videoon liittyvistä taustatehtävistä.

Jokaisen videon voi katsoa yksittäin, mutta niistä voi myös rakentaa esimerkiksi 1-3 oppitunnin mittaisen kokonaisuuden. Materiaali on suunnattu yläkoululaisille.

Taustatyöskentely: Mikä tekee iltapäivälehden?

Keskustelkaa yhdessä:

 • Mikä on iltapäivälehti? Miten se eroaa perinteisestä sanomalehdestä? Mitä iltapäivälehtiä Suomessa ilmestyy?
 • Luetteko iltapäivälehtiä? Miksi? Ostatteko printtilehden vai luetteko verkkojuttuja?
 • Millaista on iltapäivälehtien journalismi? Millaisia juttuja iltapäivälehdissä julkaistaan?

Kokeilkaa:

Poimikaa alueenne maakunta- tai paikallislehdestä muutama uutisotsikko. Muuttakaa otsikot sellaisiksi, että ne olisi voinut julkaista iltapäivälehdessä. Mikä muuttuu? Miksi iltapäivälehtien otsikointityyli poikkea maakuntalehden otsikoinnista?


Videot

Osa 1. Näin syntyy iltapäivälehti
Osa 2. Skuupin metsästäjät
Osa 3. Mikä myy?
Osa 4. Julkisuuden siunaus ja kirous
Osa 5. Missä kulkevat median rajat?
Osa 6. Lukijan monet roolit


Osa 1. Näin syntyy iltapäivälehti

Videossa avataan sitä, miten iltapäivälehden printti- ja verkkolehti syntyy. Video taustoittaa myös iltapäivälehtien historiaa ja sitä, miten median murros on vaikuttanut iltapäivälehtiin.

Taustatyöskentely: Miksi media on murroksessa?

1.) Keskustelkaa yhdessä videon katsomisen jälkeen:

 • Videolla kerrotaan, ettei iltapäivälehdissä julkaista juoruja. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
 • Mistä iltapäivälehdet saavat tulonsa? Miten verkon ja printin ansaintalogiikat eroavat toisistaan?
 • Mikä on iltapäivälehtien vahvuus median murroksessa?
 • Miten netti on vaikuttanut iltapäivälehden tekemiseen?
 • Miksi lähdekriittisyys on tärkeää verkkotoimittajan työssä?

2.) Videossa viitataan median murrokseen.Perehtykää tarkemmin, millainen murros  Suomen mediakentässä on käynnissä.

 • Millainen on suomalainen mediakenttä, mitkä ovat sen suurimmat toimijat ja millaista on niiden välinen kilpailu? Millainen on kaupallisen median ja Yleisradion rooli?
 • Miksi media on murroksessa? Miten murros on vaikuttanut mediayrityksiin ja niiden tulonsaantiin?
 • Miten perinteiset mediayritykset ovat vastanneet murrokseen? Millaisia uusia haastajia median kentälle on tullut?

3.) Millaiselle uudelle mediatuotteelle olisi vielä tarvetta?

Perehtykää tarkemmin siihen, millaisia uusia kasvuyrityksiä mediakentälle on syntynyt. Millaisilla ideoilla on saatu menestyviä firmoja? Mihin tarpeeseen ne ovat ideallaan vastanneet.

Miettikää, millaiselle mediatuotteelle olisi vielä tarvetta. Hiokaa ideoita ryhmissä, valitkaa yksi niistä toteutukseen, ja tehkää yritykselle liiketoimintasuunnitelma.


Osa 2. Skuupin metsästäjät

Videossa kerrotaan Ilta-Sanomien toimittajan Arja Paanasen tekemistä valelääkäripaljastuksista. Video avaa sitä, millainen oli tiedonhankintaprosessi skuupin taustalla.

Taustatyöskentely: Voiko journalismi muuttaa maailmaa?

1.) Keskustelkaa yhdessä videon katsomisen jälkeen: 

 • Mikä on skuuppi?
 • Mitä valelääkärin paljastaminen vaati toimittaja Arja Paanaselta?
 • Millaisia lähteitä Paananen hyödynsi?
 • Millainen merkitys on sillä, että valelääkäri paljastui?
 • Voiko journalismi muuttaa maailmaa? Miten?
 • Keskittyykö media riittävästi epäkohtien paljastamiseen?
 • Millaisiin asioihin journalistien pitäisi teidän mielestänne tarttua?

2.) Perehtykää siihen, miten valelääkäripaljastus eteni ja kuka Esa Laiho on.

3.) Ryhtykää tutkiviksi journalisteiksiTutkiva journalisti paljastaa yhteiskunnallisia epäkohtia ja pureutuu uusiin, yllättäviin ja pimentoon jääneisiin aiheisiin. Ryhtykää tutkiviksi journalisteiksi. Mikä yhteiskunnallinen epäkohta kaipaisi teidän mielestänne selvittämistä? Millaisella jutulla asiaan voisi vaikuttaa?

Tehkää taustoittava uutisjuttu valitsemastanne aiheesta. Sen julkaisumuodon voitte valita itse – siinä voi hyödyntää kirjoitettua tekstiä, kuvaa, videota tai vaikkapa äänikerrontaa. Julkaiskaa juttunne valitsemallanne alustalla.Perehtykää valitsemaanne aiheeseen monipuolisesti erilaisia lähteitä hyödyntäen. Tiedonkeruuseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Tutkivan journalistin työssä tarvitaan myös sinnikkyyttä – tieto ei löydy välttämättä helposti.


Osa 3. Mikä myy?

Videossa kerrotaan, millaiset aiheet myyvät lööpissä ja verkossa. Millainen on vetävä otsikko lööpissä? Entä mikä merkitys lukijamäärillä on verkossa?

Taustatyöskentely: Miten uutisia voi myydä?

1.) Keskustelkaa yhdessä:

 • Miten uutisia voi myydä?
 • Miten lukijaa houkutellaan lukemaan printtilehden tai verkkolehden juttu?
 • Nykyään puhutaan paljon klikkiuutisista. Millainen on klikkijutun otsikko? Millä keinoilla lukija houkutellaan klikkaamaan juttua?
 • Onko lööppi totta? Entä vastaavatko juttujen otsikot aina juttujen sisältöä? Liioitteleeko lööppi?
 • Millaiset otsikot houkuttelevat teitä lukemaan jutun?

2.) Ryhtykää lööpintekijäksi.

Valitkaa tarkasteltavaksi jommankumman iltapäivälehden verkkolehti. Silmäilkää sinne valittuja juttuja. Valitkaa sellaiset aiheet, jotka teidän mielestänne ovat päivän tärkeimpiä ja kiinnostavimpia. Tehkää lööppi, jonka tarkoitus on myydä tämän päivän verkkolehti lukijoille. Miettikää lööppiä tehdessä, miten aiheista saisi lukijoiden mielestä mahdollisimman kiinnostavia ja mitkä aiheet myyvät.


Osa 4. Julkisuuden siunaus ja kirous

Videossa pureudutaan siihen, mitä julkisuus on. Mitä julkkikset hyötyvät julkisuudesta? Entä miksi julkkikset kiinnostavat mediaa?

Taustatehtävät: Mihin julkisuutta tarvitaan?

1.) Keskustelkaa yhdessä:

 • Miksi julkisuuden henkilöt kiinnostavat lukijoita? Luetteko te julkkisjuttuja?
 • Mikä merkitys julkisuudella on poliitikolle, yritysjohtajalle, viihdeartistille tai tosi-tv-tähdelle? Millaisia vaikutuksia julkisuudella voi olla? Miksi julkisuus voi ahdistaa?
 • Millaisista julkkiksiin liittyvistä aiheista lehtien ei pitäisi kirjoittaa? Kenestä julkkiksesta kirjoitetaan teidän mielestänne liikaa?
 • Kumpi on tärkeämpi: sananvapaus vai oikeus yksityisyyteen? Miksi poliitikon yksityisyyden suoja on pienempi kuin tavallisella ihmisellä?

2.)  Kokeilkaa itse (valitkaa jokin seuraavista):

 • Valitkaa pienryhmässä yksi nyt pinnalla oleva julkkis ja seuratkaa, mitä iltapäivälehdet hänestä kirjoittavat. Millainen kuva julkkiksesta muodostuu juttujen perusteella? Mitkä asiat jäävät syrjään? Pohtikaa myös, kuka lukee tästä julkkiksesta kirjoitettuja juttuja  – kenelle ne on suunnattu? Tehkää sarjakuva tai animaatio julkkiksesta ja hänen suhteestaan julkisuuteen. Kuvatkaa siinä, mihin julkkis tarvitsee juttuja ja miten ne vaikuttavat häneen. Kuvatkaa myös sitä, mihin lukija tarvitsee näitä juttuja ja  mllainen vaikutus niillä on häneen.
 • Esimerkiksi prinsessa Dianan ja Amy Winehousen kuolemien yhteydessä on puhuttu paljon median vastuusta. Perehdy siihen, mitä ”julkisuuden kirous” voi pahimmillaan tarkoittaa. Millaisia traagisia seurauksia ihmisten mielenkiinnolla voi olla? Valitse jokin todellinen tapahtuma ja tarkastele sitä, millainen median rooli tapahtumien kulussa on ollut.
 • Mitä julkkis hyötyy julkisuudesta? Valitse joku julkisuuden henkilö, jonka menestymisessä julkisuudella on ollut ratkaiseva merkitys. Perehdy siihen, miten valitsemasi julkkis käyttää julkisuutta hyödykseen. Millaiset rajat hän asettaa julkisuudelle? Millaisia taitoja julkisuudessa olo häneltä vaatii?

Osa 5. Missä kulkevat median rajat?

Iltapäivälehtien toimittajat, päätoimittajat ja kuvaaja vastaavat videolla muun muassa siihen, voiko kuka tahansa joutua lööppiin, julkaistaanko kiinnostava juttuvinkki tai julkkisjuoru heti ja ryhtyykö kuvaaja onnettomuuspaikalla kuvaamaan vai auttamaan uhreja.

Taustatyöskentely: Journalismin etiikka

1.) Keskustelkaa yhdessä videon katsomisen jälkeen:

 • Miksi vain tarkistettua tietoa painetaan lehteen?
 • Miksi epäiltyjen nimiä, seurustelujuoruja tai rikoksentekijän etnistä taustaa ei julkaista?
 • Miksi kuka tahansa ei voi joutua lööppiin?
 • Millainen on julkisen ja yksityisen tilan ero?
 • Saako onnettomuuspaikalla kuvata?
 • Mihin journalistin ohjeita tarvitaan? Mitä seuraisi, jos mikään ei säätelisi journalismia?
 • Mikä on Julkisen sanan neuvosto?
 • Onko iltapäivälehtien journalismi eettistä?

2. ) Tehkää journalistin eettisiin ohjeisiin pureutuva Millainen toimittaja olisit? -testi  ja keskustelkaa sen jälkeen pienryhmissä:

 • Oliko teille kaikissa testin tilanteissa selvää, miten pitää toimia? Mitkä tilanteet olivat vaikeimpia?
 • Valitkaa vähintään kaksi testissä kuvattua tilannetta ja keskustelkaa siitä, miten niissä pitäisi toimittajana/kuvaajan toimia.
 • Mitä seuraisi, jos journalistin ohjeita ei olisi?

3.) Valitkaa yksi seuraavista:

 • Pohtikaa yhdessä, mihin Journalistin ohjeita tarvitaan. Valitkaa yksi journalistin ohjeista. Miettikää konkreettisia esimerkkejä, millaisia ongelmia aiheutuisi, jos tätä ohjetta olisi. Perehtykää myös Julkisen sanana neuvoston antamiin vapauttaviin ja langettaviin päätöksiin ja niiden taustalla oleviin journalistin ohjeisiin.
 • Kuvitellaan, että journalistin ohjeet ovat kadonneet – lehdet saavat tehdä rajatta mitä tahansa. Millaisia aiheita olisi tällaisen lehden päivän lööpissä? Tehkää tällaisen säännöttömän lehden lööppi ja merkitkää siihen, mitä journalistin ohjeita se rikkoo. Perehtykää tarvittaessa tarkemmin  journalistin ohjeisiin.
 • Miksi piilomainonta on kiellettyä? MItä seuraisi, jos se olisi sallittua? Mitä on natiivimainonta ja miten se haastaa journalismin ja mainonnan rajaa?  Kokeiltaa itse, millaiselta näyttäisi sanomalehti, jossa journalismin ja mainonnan rajat olisivat kokonaan kadonneet.

Osa 6. Lukijan monet roolit

Videossa kerrotaan lukijan roolin muuttumisesta. Enää lukija ei ole pelkästään vastaanottaja vaan hän voi osallistua aktiivisesti lehden tekemiseen. Videossa kerrotaan, miten iltapäivälehdet sitouttavat lukijoita ja miten lukijapalaute vaikuttaa toimituksen työhön.

Taustatyöskentely: Millainen on sinun mediapäiväsi

1.) Keskustelkaa yhdessä videon katsomisen jälkeen

 • Mitä hyötyä tai iloa sinulle on median seuraamisesta?
 • Millaista uutta medianlukutaito nykyään tarvitaan?
 • Miksi iltapäivälehdillä on verkossa paljon nuoria lukijoita?
 • Miten lukijan rooli on muuttunut?
 • Millaista sisältöä te tahtoisitte iltapäivälehtiin?

2.) Pidä mediapäiväkirjaa

Kirjaa ylös, millaisia medioita päivittäin seuraat ja kuinka kauan käytät niiden parissa aikaa. Kirjaa ylös myös pääsyy, miksi seuraat kutakin mediaa – mitä sen seuraaminen sinulel antaa. Onko keskiössä esimerkiksi tiedonsaanti, viihtyminen, ajan kuluttaminen tai vuorovaikutus.  Listaa sekä ns. perinteiset median muodot (tv, radio, lehdet) että uudet mediat (mm. sosiaalinen media, pelit). Keskustelkaa yhdessä:

 • Millainen rooli medialla on arjessanne. Kuinka paljon aikaa se vie?
 • Seuraatteko enemmän uutisia vai viihdettä? Kuinka paljon seuraatte ns. perinteisiä medioita? Millainen on niiden rooli?
 • Mihin tarvitsette mediaa? Millaista elämänne olisi ilman mediaa?
 • Millainen rooli medialla on yleensä nykyihmisen arjessa?