6.2.2020

2/2020: Hyvää Sanomalehtiviikkoa!

Esi- ja alkuopetus
Äidinkieli ja kirjallisuus
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Osallistuminen ja vaikuttaminen

Uutisia lapsille

Tutkitaan, kuinka paljon lapsia lehdessä näkyy ja luetaan juttu päiväkodin unikavereista. Tehdään jutut omista lempileluista.

Lue lisää

Alakoulu
Biologia ja maantieto
Ympäristöoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus
Monilukutaito
Osallistuminen ja vaikuttaminen

Oma ääni kuuluviin mediassa

Miksi Sanomalehtiviikkoa vietetään? Tutustutaan toisten lasten kirjoittamiin ilmastoaiheisiin kannanottoihin ja kirjoitetaan omat mielipidekirjoitukset.

Lue lisää

Yläkoulu
Historia ja yhteiskuntaoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus
Monilukutaito

Millaista uutismediaa sinä tahdot seurata?

Keskustellaan omasta mediankäytöstä: Kuinka paljon journalistisia sisältöjä seuraatte? Mitkä ovat olleet viime viikkojen suurimpia uutisaiheita teidän media-arjessanne? Millaisia sisältöjä te tahtoisitte seurata uutismediasta?

Lue lisää

Toinen aste
Biologia ja maantieto
Historia ja yhteiskuntaoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus
Monilukutaito
Osallistuminen ja vaikuttaminen

Uhkakuvia, toivoa ja ratkaisuja

Kuinka paljon kohtaatte ilmastosisältöjä media-arjessanne? Millaiset teemat sisällöissä korostuvat? Kuinka hyvin media on onnistunut ilmastouutisoinnissa? Kerrotaanko hyvistä uutisista ja positiivisista muutoksista mediassa riittävästi?

Lue lisää