23.8.2023

9/2023: Mitä mukaan koulureppuun?

Esi- ja alkuopetus
Äidinkieli ja kirjallisuus
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Mitä mukaan koulureppuun?

Mitä taitoja ekaluokkalainen teidän mielestänne tarvitsee? Millaisia ”aineettomia asioita” koululaisen repussa on hyvä olla mukana?

Lue lisää

Alakoulu
Ympäristöoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito

Suomi liputtaa luonnolleen

Suomen luonnon päivää vietetään elokuun viimeisenä lauantaina. Tutustutaan päivään ja mietitään itselle tärkeitä luontopaikkoja.

Lue lisää

Yläkoulu
Opinto-ohjaus
Terveystieto
Äidinkieli ja kirjallisuus
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito

Milloin lapsuus loppuu?

Pohditaan, kuinka iso muutos alakoulusta yläkouluun siirtyminen on ja tutkitaan, kuinka hyvin nuorten ääni kuuluu uutisissa.

Lue lisää

Toinen aste
Opinto-ohjaus
Terveystieto
Äidinkieli ja kirjallisuus
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito

Urheilijatkin uupuvat

Luetaan uupumista ja henkisen palautumisen merkitystä käsitteleviä juttuja ja pohditaan, mitkä asiat edistävät omaa palautumista ja auttavat jaksamaan.

Lue lisää

Erityisryhmät
Suomen kieli
Äidinkieli ja kirjallisuus
Monilukutaito

Paluu harrastusten pariin

Syksy on uusien harrastusten aikaa. Selvitetään oman lähimedian avulla, millaisia harrastusmahdollisuuksia omalla kotipaikkakunnalla on.

Lue lisää