Mitä tekoäly on ja mitä se ei ole, mihin sitä voi käyttää ja missä siitä ei ole apua?
Kuuntele ja opi lisää tekoälystä!
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast-sarjassa haastatellaan uutismedian, journalismin, teknologian ja koulutuksen asiantuntijoita. Sarjassa pureudutaan teknologian ja journalismin väliseen suhteeseen rennolla otteella. Valtaosa maailman ihmisistä ei tiedä, mitä ovat algoritmit, yleisöanalytiikka tai koneoppiminen. Tässä podcastissa tutustumme muun muassa näihin käsitteisiin ja opimme yhdessä lisää.
”Toimittajan työ vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän teknologian ja ohjelmoinnin ymmärrystä”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 1
Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Esa Mäkinen puhuu mm. siitä, mitä yhteistä on tekoälyllä ja Excel-ohjelmalla, miksi automatiikka on ystävä eikä vihollinen ja miten Helsingin Sanomissa varmistetaan se, että käytetty data on luotettavaa.
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 2
Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkija Anna-Mari Rusasen kanssa keskustellaan mm. siitä, mitä eroa on automaattisella ja autonomisella tietojen käsittelyllä, miksi tieteisfantasioiden kuvaama tekoäly on edelleen pelkkää fantasiaa ja miten algoritmisaatio vaikuttaa mediaan ja koko yhteiskuntaan.
”Kone pystyy tuottamaan uutisen näköistä tekstiä, mutta ei se siitä itse mitään ymmärrä”
”Riippumaton media on välttämätön edellytys toimivalle demokratialle”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 3
Media-alan tutkimussäätiön ja Medialiiton uuden kasvun johtaja Noora Alanne puhuu muun muassa sitä, kuinka tekoälyn avulla on kehitetty mediatuotteita, automatisoitu tilausmyyntiä ja kuinka teknologinen kehitys edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. Alanteen mukaan journalismin ydin ei kuitenkaan ole muuttunut.
”Ilman luotettavaa journalismia olisimme hukassa”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 4
Uutismedian liiton liittojohtaja Jukka Holmberg ja lakiasiainjohtaja Ismo Huhtanen keskustelevat muun muassa siitä, kuinka tekoäly on muuttanut journalistisia prosesseja, parantanut journalismin laatua ja kiristänyt kilpailua mainoseuroista.
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 5
Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen valottaa sitä, millaisia eettisiä kysymyksiä algoritmisaatio synnyttää, millaista uutisautomatiikkaa Yleisradiossa käytetään ja kuinka tekoälylle annettiin potkut.
”Algoritmin tekijöiden on ymmärrettävä ja allekirjoitettava journalismin eettiset pelisäännöt”
”Luottamus on itsesääntelyn ytimessä”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 6
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen puhuu siitä, miten uutisautomatiikan käytöstä kerrotaan mediayleisöille, kuinka Keski-Euroopassa suhtaudutaan avoimuusvaatimuksiin ja miksi yleisön pitää saada tietää, jos uutinen on tuotettu automaattisesti.
”Tarvitsemme koodaavia toimittajia, mutta tarvitsemme myös journalisteja, jotka osaavat vaikkapa kiinaa tai venäjää”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 7
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun medianomikoulutuksen tutkintojohtaja Anne Leppäjärven kanssa keskustellaan muun muassa siitä, mitä eroa on journalismilla ja datajournalismilla, pitääkö toimittajan osata koodata ja miten journalismikoulutus elää ajassa.
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 8
Helsingin Sanomien toimittaja, opiskelija Johanna Malinen kertoo, millaisia valmiuksia yliopisto-opinnot antavat toimittajan työhön, kuinka datajournalismi on näkynyt Jyväskylän yliopiston journalistiikan opetusohjelmassa ja miltä näyttää nuoren journalistin tulevaisuus.
”Nuorten pitää keksiä uusia tapoja tuottaa journalismia”
”Journalismi on meillä lainassa. Millaisena jätämme sen tuleville sukupolville?”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 9
Tampereen yliopiston journalismin tutkija Liisa Ovaskan kanssa keskustellaan mm. siitä, miten yleisöanalytiikka vaikuttaa toimittajien työhyvinvointiin, miksei analytiikka kerro sitä, mikä yleisöä todella kiinnostaa ja että sitä saa, mitä mittaa.
”Olen käärmeissäni siitä, kuinka suomalaiset tiedotusvälineet ovat kansainvälisten hakukonejättien armoilla”
Tekoäly toimittajan työkaluna -podcast, jakso 10
Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson puhuu mm. siitä, miten analytiikka vaikuttaa juttuaiheiden valintaan, toimittajan työhön ja mainosrahoitteisen median tulovirtoihin.