Teksti: Hanna Romppainen

Suomessa sanomalehdet ja koulut ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Sanomalehti opetuksessa -toiminta alkoi 60 vuotta sitten, ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Tätä juhlistaa myös tämä juhlavuoden lehti.

Alusta saakka koulut ja toimitukset ovat olleet yhteisellä asialla: kasvattamassa kriittisiä ja aktiivisia lukijoita sekä innostamassa lapsia ja nuoria uutismedian pariin. Mediankäyttö ja -ympäristö on vuosien aikana  mullistunut. Printtisanomalehti kuuluu aiempaa harvemman kodin aamiaispöytään, ja nuoret kohtaavat uutismedian sisältöjä valtaosin sosiaalisessa mediassa. Ydinasiat ovat kuitenkin pysyneet varsin samoina:  journalismin ja luotettavan tiedon merkitys ovat edelleen tekemisen keskiössä, ehkä merkityksellisempinä kuin koskaan.

Työllä on ollut jälkensä. Suomalaiset ovat tutkitusti maailman medialukutaitoisinta kansaa, ja myös luottamus journalistiseen mediaan on suurta. Laadukkaalla media- ja journalismikasvatuksella on tässä merkittävä roolinsa. Sitä Suomessa tekee laaja joukko toimijoita, uutismediat yhtenä tärkeänä muiden joukossa.

Uutisia!-juhlalehti tarjoaa kurkistuksen journalismikasvatuksen ajankohtaisiin teemoihin. Pääsemme sekä kouluihin että toimituksiin – ja pureudumme myös nuorten media-arkeen. Lehdessä on myös  mediakasvatuksellisia tehtävävinkkejä, ja se on kätevä työkalu hyödynnettäväksi kouluissa, esimerkiksi Uutisten viikolla.

Journalismi ei ole lapsille ja nuorille itsestään selvän tuttua vaan päinvastoin: sen periaatteita ja sen merkitystä  on jatkuvasti tarpeen avata. On myös tärkeää, että nuoret saavat kokemuksen siitä, että  journalismilla on heille merkitystä: että se koskettaa juuri minua ja puhuu itselle tärkeistä asioista.

Siispä opettajat: vastuullinen, luotettava ja laadukas journalismi tarvitsee teitä. On tärkeää, että journalismista puhutaan koulussa ja että journalistisia sisältöjä hyödynnetään opetuksessa.  Näin juhlavuoden alussa: lämmin kiitos sinulle ja onnittelut! Tänä vuonna juhlimme ennen kaikkea teitä, journalismikasvatusta tekeviä opettajia ja toimittajia – ja tietenkin sisältöjä tutkivia, niistä innostuvia ja niitä tekeviä lapsia ja nuoria.