Mikä ero on paikallislehdellä ja iltapäivälehdellä? Miten eri lehtien linja eroaa pääkirjoitussivujen perusteella? Tutustukaa yhdessä erilaisiin sanomalehtiin.

  • Tarkastelkaa paikallislehden, maakuntalehden ja valtakunnallisen lehden pääuutissivuja ja pohtikaa, miten valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset uutiskriteerit eroavat toisistaan.
  • Selailkaa oman alueenne paikallislehteä ja lehteä, joka ilmestyy teille vieraalla alueella. Pohtikaa, millaista on lukea oman alueen lehteä. Entä itselle vieraan alueen lehteä? Miten paikallisuus uutiskriteerinä näkyy paikallislehdissä?
  • Tarkastelkaa, miten oman alueenne päivän suuresta puheenaiheesta uutisoidaan muiden alueiden lehdissä tai valtakunnallisissa sanomalehdissä.
  • Tarkastelkaa poliittisia sanomalehtiä. Miten puoluepoliittinen sitoutuneisuus näkyy lehden uutisoinnissa? Miten omaa puoluetta ja kilpailevia puolueita käsitellään?
  • Vertailkaa pääkirjoitussivuja. Millaisia aiheita lehdet nostavat esiin? Millaisia päätelmiä lehden linjasta voi tehdä lukemienne pääkirjoitusten perusteella?

”Lue uutisia rinnakkain ruotsin- ja suomenkielisestä lehdestä.”

  • Tarkastelkaa yhtä iltapäivälehteä ja yhtä maakunta- tai paikallislehteä. Valitkaa lehdistä kymmenen otsikkoa. Miten päivä- ja iltapäivälehden otsikoinnin tavat eroavat toisistaan? Valitkaa yksi maakunta- tai paikallislehden otsikko ja tehkää siitä iltapäivälehteen sopiva otsikko.
  • Treenaa kielitaitoasi lukemalla rinnakkain uutista ruotsin- ja suomenkielisestä sanomalehdestä.
  • Keskustelkaa siitä, mikä on sanomalehti. Entä mikä on uutismedia? Millaisia eri muotoja uutismedialla on? Entä millainen on niiden rooli Suomen mediakentässä? Tutustukaa tilastotietoihin Suomen sanomalehdistä Uutismedian liiton sivulla. Ideoikaa, millainen sanomalehti on kymmenen vuoden kuluttua.