ALAKOULU: Lähdetään lehtiretkelle

 1. Etsi pikku-uutinen, jossa ei ole kuvaa. Pohdi, millainen kuva siihen sopisi. Ota uutiseen sopiva kuva tai tee kuvitus piirtäen.
 2. Etsi lehdestä henkilöjuttuja tai -kuvia. Valitse yksi kiinnostava henkilö ja kirjoita hänelle kirje.
 3. Valitse yksi sinua kiinnostava paikkakunta, jossa et ole päässyt vielä käymään. Käy vierailulla valitsemallasi paikkakunnalla paikallisen lehden välityksellä. Tee matkustussuunnitelma lukemasi perusteella.
 4. Valitkaa ryhmissä kolme paikallis- tai maakuntalehtiä. Etsikää lehdistä, millaista toimintaa ikäisillenne lapsille on paikkakunnalla tarjolla. Suomessa ilmestyvät lehdet löydät Uutismedian liiton sanomalehtihausta.
 5. Tutki eri alueilla ilmestyviä lehtiä ja tarkastele, millainen sää on eri puolella Suomea. Mistä löysit säätiedot? Suomessa ilmestyvät lehdet löydät Uutismedian liiton sanomalehtihausta.
 6. Valitse yksi aihe, josta sinä olet kiinnostunut. Aihe voi liittyä esimerkiksi harrastukseesi. Tarkkaile viikon ajan, millaisia juttuja aiheesta oman alueesi uutismedia julkaisee – vai käsitelläänkö aihetta lainkaan. Kerro jonkin lehden toimittajalle aiheeseen liittyvä juttuidea.
 7. Valitse yksi kiinnostava uutinen ja mieti, miten kommentoisit sitä, jos jakaisit sen kaverillesi tai vanhemmillesi. Kirjoita uutiseen liittyvä lyhyt kommentti.
 8. Poimi lehdestä jutut, jotka kiinnostavat sinua eniten. Koostakaa poiminnoista teidän luokkanne oma lehti.
 9. Selailkaa omaa lähilehteänne ja tarkastelkaa, miten teidän oman ikäiset lapset näkyvät lehdessä. Koostakaa jutuista ja kuvista kollaasi.  Täydentäkää sitä sellaisilla näkökulmilla, joiden mielestänne pitäisi vielä päästä esille. Pohtikaa yhdessä, pääsevätkö lapset ja nuoret riittävästi ääneen mediassa.
 10. Tarkastelkaa, miten Uutisten viikko näkyy eri lehdissä.  Keskustelkaa siitä, mistä ideoista pidätte eniten. Suomessa ilmestyvät lehdet löydät Uutismedian liiton sanomalehtihausta.

 

YLÄKOULU JA TOINEN ASTE: Erilaisten lehtien vertailua

 1. Keskustelkaa siitä, mikä on sanomalehti. Entä mikä on uutismedia? Millaisia eri muotoja uutismedialla on? Entä millainen on niiden rooli Suomen mediakentässä? Tutustukaa tilastotietoihin Suomen sanomalehdistä Uutismedian liiton sivulla. Ideoikaa, millainen sanomalehti on kymmenen vuoden kuluttua.
 2. Tarkastelkaa paikallislehden, maakuntalehden ja valtakunnallisen lehden pääuutissivuja ja pohtikaa, miten valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset uutiskriteerit eroavat toisistaan.
 3. Selailkaa oman alueenne paikallislehteä ja lehteä, joka ilmestyy teille vieraalla alueella. Pohtikaa, millaista on lukea oman alueen lehteä. Entä itselle vieraan alueen lehteä? Miten paikallisuus uutiskriteerinä näkyy paikallislehdissä? Suomessa ilmestyvät lehdet löydät Uutismedian liiton sanomalehtihausta.
 4. Tarkastelkaa, miten oman alueenne päivän suuresta puheenaiheesta uutisoidaan muiden alueiden lehdissä tai valtakunnallisissa sanomalehdissä.
 5. Vertailkaa pääkirjoitussivuja. Millaisia aiheita lehdet nostavat esiin? Millaisia päätelmiä lehden linjasta voi tehdä lukemienne pääkirjoitusten perusteella?
 6. Treenaa kielitaitoasi lukemalla rinnakkain uutista ruotsin- ja suomenkielisestä sanomalehdestä.
 7. Tarkastelkaa joitakin sanomalehtien sosiaalisen median sivuja. Millaisia aiheita lehti nostaa siellä esiin? Miten uutisointi sosiaalisen median sivulla eroaa printti- tai verkkolehden uutisoinnista? Miten lukijoita pyritään aktivoimaan?
 8. Kommentoikaa teitä kiinnostavia juttuaiheita jonkin lehden sosiaalisen median sivustolla tai verkkolehdessä. Seuratkaa keskustelua.