Mediakasvatus onnistuu myös etänä! Kaikki tuottamamme mediakasvatusmateriaalit ovat verkossa vapaasti hyödynnettävissä. Monet niistä soveltuvat hyvin myös etäopetukseen ja oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn.

1. Kirjoittakaa mielipidekirjoitukset

Kirjoittakaa omat mielipidekirjoitukset ja lähettäkää ne lähilehteenne. Miten korona vaikuttaa lasten ja nuorten arkeen? Mitä mieltä olette etäopetuksesta? Kuuluuko koronauutisissa riittävästi nuorten kannat ja näkemykset?

Vinkkejä mielipidekirjoituksen tekemiseen saatte 10 tapaa vaikuttaa median välityksellä -oppaasta. Kannattaa ottaa käyttöön myös Seiso sanojesi takana -pelit ja Nuoret estradille -materiaalit Äänenavaus sekä Rohkeutta ja vastuuta. Ne antavat käytännön työkaluja vaikuttamisen tueksi.


2. Ryhtykää toimittajiksi ja tehkää juttuja

 Toteuttakaa omat juttuprojektit! Käytännön harjoituksia juttujen ideointiin, tiedonhankintaan, jutun rakentamiseen ja faktantarkistukseen saatte yläkouluun ja toiselle asteelle suunnatusta Jutuntekijän oppaasta. Mitä jos kokeilisitte toimituksen aamupalaveri -harjoitusta etäyhteyden välityksellä?


3. Tutustukaa juttutyyppeihin ja pohtikaa median merkitystä

Some- ja digiaika muuttaa journalistista kerrontaa. Juttutyypit muuttuvat, lainaavat toisiltaan ja myös somekerronnasta. Siksi yksittäisen juttutyypin määrittely voi olla melko hankalaa.

Uusi www.juttutyypit.fi-materiaali avaa journalistisia juttutyyppejä sekä journalistisen kerronnan muutosta digiajassa ja lisää ymmärrystä siitä, mitä journalismi on. Materiaali on suunnattu erityisesti lukioon – se sopii hyvin esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen tueksi.

Mediaa, kiitos -materiaali haastaa pohtimaan omaa suhdetta mediaan ja journalismiin. Se tarjoaa viisi näkökulmaa journalismiin. Millaisia toimittajia tarvitaan tulevaisuudessa? Mikä on totuudenmukaisuuden merkitys journalismissa? Kuinka paljon yleisö vaikuttaa journalistisiin valintoihin? Entä miten tekoäly ja robotiikka muuttaa journalismia? www.mediaakiitos.fi


4. Perehtykää journalismin pelisääntöihin

Luotettavan tiedon ja lähdekriittisyyden merkitys on nyt erityisen suuri. Journalismin pelisääntöihin pääsee pureutumaan Missä kulkevat median rajat? -videoiden avulla. Ne sopivat hyvin myös etätyöskentelyyn.

Journalistit esittävät videoilla yhdeksän median toimintaan liittyvää eettistä kysymystä. Mitä sinä vastaisit?

Ohje työskentelyyn:

  • Katso avausvideo, jonka lopussa toimittaja esittää käytännön toimitustyöhön liittyvän eettisen kysymyksen.
  • Pohdi, mitä itse vastaisit kysymykseen. Kirjoita vastauksesi ylös. Voit myös jutella aiheesta kaverin kanssa etäyhteyden välityksellä.
  • Katso lopuksi toimittajan vastaus.

Lämmittelynä teemaan kannattaa tehdä Millainen toimittaja olisit? -testi, jonka avulla voi kokeilla, kuinka hyvin sinulla on hallussa journalistin ohjeet.


5. Ota ajankohtaiset uutiset osaksi opetusta

Mediakasvatuksellisten oppituntivinkkien avulla voi ottaa kätevästi uutiset osaksi opetusta. Pari kertaa kuukaudessa ilmestyvät vinkit pureutuvat ajankohtaisiin uutismedian sisältöihin. Voit tilata vinkit myös sähköpostiisi.